Rollen

From Wiki Memorix Archives
Jump to: navigation, search

Het is als beheerder van uw Memorix Archieven omgeving mogelijk om die rollen te verdelen onder de functies binnen het bedrijf. Onder het kopje Instellingen>Rollen kunt u deze rollen aanmaken en aanpassen.


14 Memorix Archieven - instellingen rollen.png


Om een rol toe te voegen klikt u op de knop “Rol toevoegen”. Er verschijnt nu een pop-up venster waarin u de nieuwe rol kunt beschrijven aan de hand van de volgende punten:

  • Titel: Dit kan bijvoorbeeld een functienaam zijn.
  • Omschrijving: Hierin beschrijft u de rol die u gaat toekennen. Hierin kan bijvoorbeeld een heel takenpakket van een archiefmedewerker worden beschreven.
  • Permissies: Bij het aanmaken van een rol staan alle permissies nog in het linker rijtje, bij “Niet toegestaan”. Het is mogelijk om bepaalde permissies toe te kennen door erop te klikken. Wanneer u bijvoorbeeld een studiezaalmedewerker de permissie wilt geven om aanvragen uit te printen, dan zoekt u in de lijst naar “Beheer Aanvragen”. In deze lijst staat de actie “printen” aangegeven. Als deze actie wordt aangeklikt wordt deze toegekend aan de zojuist aangemaakte rol.


Wanneer u deze rol vervolgens opslaat heeft de gebruiker toestemming en de mogelijkheid om aanvragen van bepaalde archiefstukken door bezoekers uit te printen.