Ontheffingen

From Wiki Memorix Archives
Jump to: navigation, search

Om een bepaalde bezoeker tijdelijk inzage te geven in niet-toegankelijke inventarisnummers kan er een ontheffing worden aangemaakt. Ga hiervoor naar het menu Bezoekers > Ontheffingen. U komt dan in het Ontheffingen scherm.

Hier ziet u een overzicht van alle aangemaakte ontheffingen. U kunt dit overzicht filteren of sorteren op verschillende velden.

Om een ontheffing toe te voegen klikt u op de knop “Ontheffing toevoegen”. Er verschijnt nu een formulier wat u dient in te vullen.


09 Memorix Archieven - bezoekers ontheffing-toevoegen.png


De volgende gegevens dient u nu in te vullen:

  • Begindatum ontheffing
  • Einddatum ontheffing
  • Naam bezoeker (Bestaande bezoeker in de Memorix Archieven omgeving)
  • Archief waar de betreffende ontheffing op van toepassing is.
  • Bestanddeel/Bestanddelen waarop de ontheffing van toepassing is.
  • Toelichting op de ontheffing.

Wanneer u tevreden bent over de nieuwe ontheffing kunt u deze opslaan door op de knop “Opslaan” te klikken


Let op: Gedurende de ontheffing (dus tussen de Begindatum en de Einddatum) kunnen tijdelijk aanvragen of reserveringen van het betreffende stuk gedaan worden. Het is niet mogelijk om een stuk vóór de ontheffingsperiode te reserveren. Bijvoorbeeld:

  • Je maakt een ontheffing aan voor een archiefstuk die loopt van 1 maart tot en met 31 maart.
  • Je wil eind februari het archiefstuk reserveren om in te zien op 1 maart.
  • Dat zal niet lukken, omdat de ontheffing eind februari nog niet geldig is. Alleen gedurende de ontheffinsgperiode kan een reservering of een aanvraag gemaakt worden.