Depots

From Wiki Memorix Archives
Jump to: navigation, search

De fysieke locatie die u kunt registreren in Memorix Archieven kan een depot zijn of een studiezaal of een andere bewaarplaats. Deze locaties kunnen worden geregistreerd in Memorix Archieven.

Nu de locatie is toegevoegd, kunnen er depots op dit adres worden toegevoegd., is toegevoegd, is het mogelijk om hierbinnen verschillende depots toe te voegen. U kunt depots toevoegen en wijzigen door naar de pagina Depots (Beheer>Instellingen>Depots) te gaan. Hier vindt u wederom een lijst met alle reeds toegevoegde depots.


08 Memorix Archieven - instellingen depots.png


Om een nieuw depot toe te voegen klikt u op de knop “Depot toevoegen”. Er verschijnt een scherm waarin u een drietal gegevens kunt invullen.

  • Locatie: Dit is bedoeld om het depot te koppelen aan een eerder toegevoegde locatie. Wanneer u in dit veld de letter “D” invult en u heeft eerder al de locatie “Depot” aangemaakt, wordt meteen deze locatie als suggestie aangegeven.
  • Titel: Dit is een vrij invulveld, dus elke denkbare titel kan hier worden ingevoerd.
  • Beschrijving: Bijvoorbeeld verdere aanwijzingen van de plaats, een omschrijving van de aanwezige stukken in dit specifieke depot of de klimatologische eigenschappen.