Archivematica

From Wiki Memorix Archives
Jump to: navigation, search

Picturae biedt voor haar klanten een e-depot oplossing op basis van Archivematica en Memorix Archieven.

Archivematica is een web-based, op open standaarden gebaseerde, open-source toepassing waarmee uw instelling langdurige toegang tot betrouwbare en authentieke digitale content kan realiseren. Archivematica is ontwikkeld door Artefactual, en kent wereldwijd vele gebruikers.

Archivematica Handleiding

De (Engelstalige) handleiding is te vinden op de website van Artefactual: https://www.archivematica.org/en/docs/archivematica-1.9/

Archivematica forum

Archivematica is een open source applicatie met een grote community. Heeft u een vraag over de werking van de software? Grote kans dat iemand anders diezelfde vraag ook al eens heeft gesteld. Op het Archivematica Forum kunt u in contact komen met andere Archivematica gebruikers over de hele wereld en kennis en ervaring delen met anderen. Het Forum kunt u vinden op: https://groups.google.com/forum/?fromgroups#!forum/archivematica

Archivematica roadmap

Archivematica wordt ontwikkeld door Artefactual. Het is een open source toepassing. Dat wil zeggen dat de broncode openbaar is. Iedereen die dat wil (en kan), kan de applicatie downloaden, installeren en aanpassen naar eigen wens. Artefactual houdt de regie over de officiële releases. Zij zorgen ervoor dat die goed getest en veilig zijn. Als een andere partij een aanpassing doet, bepaald Artefactual of die aanpassing in een volgende officiële release wordt meegenomen. Gebruikers van Archivematica kunnen tegen betaling nieuwe functionaliteiten laten ontwikkelen. Alle geplande aanpassingen aan Archivematica zijn hier te vinden, inclusief de status en voor welke release ze gepland zijn: https://trello.com/b/aB72IgiX/archivematica-roadmap.

Nieuwe gebruikers aanmaken voor het Archivematica Dashboard

Bij oplevering van uw Archivematica heeft u accountgegevens ontvangen voor één of meerdere gebruikers. Het is niet mogelijk om zelf nieuwe gebruikers aan te maken in het dashboard. Als u toch nieuwe gebruiker wil toevoegen aan het dashboard, kunt u een verzoek hiervoor indienen bij de helpdesk van Picturae, via https://maior.memorix.nl