Actoren beheren

From Wiki Memorix Archives
Jump to: navigation, search

Om een nieuwe Actor te maken of een bestaande Actor te wijzigen, gaat u naar Beheer  Actoren. U komt nu eerst in het overzicht van alle reeds aangemaakt Actoren. Om een nieuwe Actor aan te maken klikt u op “Actor toevoegen”. Er verschijnt nu een venster met daarin een formulier. Dit formulier dient u in te vullen om een Actor aan te maken. Het formulier bevat velden uit de ISAAR(CPF) standaard. De volgende twee velden zijn verplicht:

  • Soort Entiteit (familie, organisatie of persoon)
  • Geautoriseerde naam (namen)


Het veld Identificatiecode is “zacht verplicht”. Dat wil zeggen dat dit veld wel verplicht is volgens de ISAAR(CPF) standaard, maar dat u dit niet per se hoeft in te vullen om de Actor op te kunnen slaan. Het is wel aan te bevelen om alle Actoren een Identificatiecode te geven.